GDPR Politica de Confidentialitate

Situl lampero.ro nu foloseste cookies.

Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificata si completata si ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protecția vieții private in sectorul comunicațiilor electronice, lampero.ro are obligația de a administra in condiții de siguranța si numai pentru scopurile specificate datele personale pe care ni le furnizați despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastră ori o alta persoana. Scopul colectării datelor este furnizarea de bunuri si servicii, iar lampero.ro garantează ca nu le va folosi sau prelucra in alte scopuri fără consimțământul dumneavoastră. lampero.ro se angajează sa nu facă spam. Aveti datoria să furnizați datele, acestea fiind necesare emiterii facturilor pentru bunurile livrate / serviciile prestate. Refuzul dumneavoastră determina imposibilitatea livrarii si finalizari comenzilor inregistrate. Conform Legii nr. 677/2001, beneficiați de dreptul de acces, de intervenție asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale. Daca unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, va rugam sa ne informați cat mai curând posibil.